Menu Zavřeno

Jak správně topit?

Jak správně topit

Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme. Lepší spalovací zařízení a dobré palivo znamená výraznější úspory.

Úspory energie lze dosáhnout zavedením primárních opatření, například výměnou oken a dveří nebo zateplením domu.

Snížení teploty v místnosti o jeden stupeň Celsia znamená snížení ročních nákladů o 6 procent.

Základním pravidlem je spalovat to palivo, pro které je kotel určen.

Dobře spálené uhlí je lepší než špatně spálené dřevo!

Odpad je palivo vhodné pouze pro specializovanou spalovnu odpadů, ne pro domácí kotle.

Dřevem topíme nejlépe až po dvouletém sušení na dobře větraném místě. Tím dosáhneme vyšší výhřevnosti při nižších emisích.

Optimální parametry vytápění jsou dosaženy při jmenovitém výkonu kotle, tedy výkonu uvedeném na štítku kotle.

Předimenzování spalovacího zařízení znamená provoz při sníženém výkonu. Tím dochází ke zvýšení produkce emisí, účinnost zařízení naopak klesá.

Malý tah komínu znamená bezpečnostní riziko. Dbejte na správné napojení a čištění komínu!

Velký tah komínu způsobuje zvýšení komínové ztráty a tedy snížení účinnosti.

Výchova obsluhy. Dbejte na to, aby bylo se spalovacím zařízením zacházeno přesně dle instrukcí.