Menu Zavřeno

O projektu

Spalování odpadů v lokálních topeništích je jedním z největších zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji a má svůj nepopiratelný vliv na zdravotní stav obyvatel tohoto regionu. Informační kampaň, na jejíž webové stránce se právě nacházíte, má formou mítinků a veřejných diskuzí motivovat širokou veřejnost k dodržování pravidel spalování nebo k přechodu na ekologičtější způsob vytápění.

Kampaň je plně realizována v rámci Operačního programu Životní prostředí, který je spolufinancován z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cíle kampaně:

  • Donutit jednotlivce k zamyšlení, co konkrétního může udělat pro to, aby se ovzduší v jeho bezprostředním okolí zlepšilo.
  • Změnit postoj odmítání vlastního podílu viny („můj způsob topení nemá na kvalitu ovzduší vliv, za to mohou továrny“…).
  • Pomoci vybrat nejlepší kotel na tuhá paliva pomocí srovnávacích testů na nezávislém portálu CoVybrat.cz

Průběh a vybrané akce kampaně (už proběhla):

  • Infotherma 16.–19. 1., Ostrava
  • Dýcháme to, čím topíme (mítink) 9. 2., Ostrava
  • „Týden za čisté ovzduší“ 20.–23. 2., Třinec, Bohumín, Havířov a Karviná
  • Únor–březen: kontinuální kampaň, zahrnující masmediální komunikaci, roadshow, PR a sérii odborných seminářů a návštěv škol

Součástí kampaně je i soutěž pro žáky prvních a druhých tříd základních škol Moravskoslezského kraje s názvem „Zdravý komín“, kterou ministr životního prostředí Tomáš Chalupa vyhlásil 12. ledna 2012. Podrobnosti o soutěži naleznete zde: http://www.mzp.cz/cz/news_120112_soutez.

Slovo ministra

Dýcháme to, čím topíme
Málokdo z nás si to dokáže připustit. Na kvalitě ovzduší kolem nás máme často ale svůj podíl i my sami. Vzduch, který dýcháme, ovlivňujeme kromě řady dalších věcí i takovou zdánlivou „maličkostí“, jakou se může zdát rozhodnutí, čím si doma zatopíme.

Ke spalování odpadů v kotlích na pevná paliva vedou řadu lidí především ekonomické důvody. Netuší, jak obrovsky tím škodí nejenom sami sobě, ale i svému bezprostřednímu okolí – sousedům, jejich dětem i svým nejbližším. Škody na zdraví těch, kteří dýchají odpady spálené ve vlastním kotli, jsou nevratné a ekonomicky nevyčíslitelné.

I proto jsme se rozhodli odstartovat informační kampaň, která má za cíl motivovat nás všechny k dodržování pravidel spalování nebo k přechodu na ekologičtější způsob vytápění. Měli bychom vědět, že chemicky ošetřené dřevo, nábytek a dřevotříska patří do sběrného dvora. Obaly od mléka a džusů, pet lahve, ale například i barevné letáky a časopisy zase do tříděného odpadu. A rostlinné zbytky včetně trávy a listí na kompost.

Nebuďme lhostejní ke kvalitě vzduchu, který sami dýcháme. Zdraví máme jen jedno.

Tomáš Chalupa