Menu Zavřeno

Víte, že...

V Moravskoslezském kraji bylo k finanční podpoře z Operačního programu Životní prostředí schváleno 479 projektů (s celkovými náklady ve výši 15,5 mld. Kč), z nichž 194 již bylo realizováno s podporou více než 2,7 mld. Kč. Další projekty jsou ve stádiu příprav.

Prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí můžeme v České republice využít až 125,6 mld. Kč na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí.

V Moravskoslezském kraji jsme zateplili z prostředků Operačního programu Životní prostředí již více než 80 škol a školek.

Polétavý prach je prokazatelně významným rizikovým faktorem, který může velmi negativně ovlivnit zdraví člověka. Současně působí i jako nosič pro některé další škodliviny.

Předčasná úmrtnost. Míra škodlivosti pro zdraví závisí na velikosti, tvaru a chemickém složení částic. Důsledkem jejich vdechování může být zvýšení celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména onemocnění srdce a cév, snížení plicních funkcí a zkrácení délky života.

Zhruba třetina emisí prachu pochází z lokálních topenišť. Jednoduše řečeno neplatí, že malé zdroje znečištění produkují malé množství znečišťujících látek.

Dvě třetiny emisí polycyklických aromatických uhlovodíků, které mají toxické, karcinogenní a mutagenní vlastnosti, pochází z lokálních topenišť.

Jeden kotel a tedy jedna domácnost vyprodukuje každoročně podle kvality kotle zhruba 200 kilogramů prachu.

Jedna vesnice o sto domcích vyprodukuje ročně stejné množství prachu jako středně velká teplárna, která vytápí tisíce domácností.

Povinné kontroly domácností zatím v České republice neexistují a vedou se debaty, zda jejich zavedení nebude zásahem do osobní svobody jednotlivce. V sousedních demokratických zemích, jakými jsou například Německo nebo Rakousko, jsou kontroly toho, co domácnosti spalují, povinné již několik let.

Máme co zlepšovat! Vysoké koncentrace částic v ovzduší představují velký problém ve světě, ve státech Evropské unie a také v České republice. Ta patří mezi státy, které neplní legislativní požadavky Evropského společenství.